NOVÝ !!! Ručně vedený nízkozdvižný paletový vozík TP 25/1150

8,000.00 Kč

Ruční nízkozdvižný vozík SASPARTS je určen k přepravě materiálu, který je uložen na přepravních paletách nebo v normalizovaných obalech, a to zejména po rovných a zpevněných plochách. Ovládání se provádí pouze pomocí řídicí oje, na které je umístěna i páka pro ovládání zdvihu.

Cena 8 tis. bez DPH.

In Stock .

 

Ručně vedený nízkozdvižný paletový vozík

Typ:  TP 25/1150
Výrobní číslo:

 

 Základní technická data – standardní provedení

L Délka vidlic
B Šířka šasi
e Šířka vidlic
H1 Výška zdvihu
H Výška spuštěných vidlic

 

Návod na obsluhu a údržbu

 Ruční nízkozdvižný vozík SASPARTS je určen k přepravě materiálu, který je uložen na přepravních paletách nebo v normalizovaných obalech, a to zejména po rovných a zpevněných plochách. Ovládání se provádí pouze pomocí řídicí oje, na které je umístěna i páka pro ovládání zdvihu.

 

Obsluha:

Funkce vozíku jsou ovládány pomocí ovládací páky, která je umístěna na oji vozíku.

Horní poloha páky – ovládání ventilu hydrauliky, kterým regulujeme spouštění vidlic

Střední poloha páky – ventil je uzavřen a vidlice jsou zabezpečeny proti spouštění

Dolní poloha páky – tato poloha umožňuje pumpováním oje zvedat nosné vidlice

Snadná a bezpečná manipulace s vozíkem je podmíněna tvrdou, rovnou podlahou. Nerovnosti musí být vyrovnány vhodnou podložkou nebo odstraněny.

Vozík je určen pouze pro ruční manipulaci pomocí ovládací oje a nesmí být vlečen za motorovými vozíky nebo jinými přepravními vozidly.

Vozík není vybaven brzdou a nesmí být používán na šikmých plochách.

Na vozíku smí být přepravována pouze jedna paleta. Maximální půdorysný rozměr přepravované palety je 1200 x 800 mm, maximální výška palety 1000 mm. Maximální výška těžiště při přepravě palety je 50 mm.

Těžiště přepravovaného břemene musí být v polovině délky nosných vidlic.

 

Upozornění:

Před použitím vozíku proveďte vždy jeho kontrolu a ubezpečte se o jeho bezvadném stavu.

Opravy vozíků smí provádět pouze kvalifikované osoby.

Používejte vozík pouze pro manipulaci, na kterou je vozík určen.

Nepřetěžujte vozík a kontrolujte hmotnost břemene.

Přeprava osob zakázána.

Při odstavení vozíku spusťte vidlice a zajistěte vozík proti pojezdu.

Při manipulaci dbejte zvýšené pozornosti a mějte na paměti hrozící nebezpečí úrazu nohou při pojezdu nebo spouštění břemene.

Zákaz opravy a seřizování vozíku, který je zatížen břemenem.

 

Údržba:

Kontrolujte pravidelně šroubové a kolíkové spoje včetně svarů podvozku.

Kontrolujte správnou funkci a seřízení ovládání a opotřebení pojezdových kol.

Kontrolujte výšku hladiny oleje.

Pravidelně mažte tukem všechny ložiska a klouby v intervalu podle intenzity provozu a vlastností prostředí, nejméně však jednou měsíčně.